Ordet pedagogik

Ordet pedagogik kommer som så många andra vetenskapliga ord från grekiskan. För tusentals år sedan var det en hel annan värld och i många länder höll sig överklassen men slavar. Vikingarna hade slavar så även grekerna. Vid 600 fKr så lät den atenska överklassen slavar utbildad deras barn. Dessa slavar gick under benämningen pedagog. Pedagogen hade flera uppgifter. Både att uppfostra, lära, hjälpa och leda barnet. Ordet pedagog betyder just leda barn.
duuuuddd