Etikettarkiv: psykologa

När något otäckt händer

Barn har många frågor och det är viktigt att de får svar på sina frågor. Ibland kan det som vuxen vara svårt att veta hur mycket du bör berätta. Olyckor, traumatiska händelser, naturkatastrofer, terrorattacker med mera resulterar ofta i många frågor och vuxna som ofta är tysta. Barn är experter på att känna av stämningar så det är viktigt att de får svar. Ha barnet bevittnat en otäck händelse själv kan det vara en god idé att ta hjälp av experter. Sverige har väldigt duktiga barnpsykologer och ofta kan kommunen hjälpa till med bidrag och hänvisa dig till legitimerade psykologer.

Du kan även utveckla dig själv till en bättre förälder genom att få föräldrastöd. Föräldrastöd innebär coahcing genom barnets alla åldrar. Psykologa.se erbjuder både coaching för föräldrar och terapi för mindre barn. Alla deras psykologer är godkända av socialstyrelsen vilket är en bevis på att det är duktiga arbetare.

Låt inte barnen lida i det tysta och i ovisshet, hela familjen mår bättre av att samerbeta vid trauman. Det gäller nationella trauman så väl som personliga.
terror